Khoa thanh trùng - chống nhiễm khuẩn

Posted in Khối phẩu thuật gây mê hồi sức

Khoa thanh trùng - chống nhiễm khuẩn được thành lập để thực hiện công tác phòng chống nhiễm khuẩn Bệnh viện, có nhiệm vụ:

khoathanhtrung01

Cung ứng đầy đủ và kiệp thời nhu cầu các khoa về dụng cụ và hóa chất khử khuẩn.

  • Xây dựng, chuẩn hóa các quy trình chống nhiễm khuẩn, tập huấn và giám sát việc thực hiện các biện pháp chống nhiễm khuẩn.
  • Giám sát công tác xử lý chất thải, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh Bệnh viện và các Khoa Phòng.
  • Giám sát tình hình nhiễm khuẩn Bệnh viện và đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh.
  • Theo dõi nhân viên y tế bị phơi nhiễm do tai nạn nghề nghiệp.

khoathanhtrung02

Tin liên quan:
Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức
Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức do Bác sỹ CK II Hoàng Xuân Lý - Trưởng khoa. Với 08 phòng mổ hiện đại và khu hậu phẫu tốt nhất, bệnh viện STO Phương Đông đáp ứng đáp ứng đầy đủ các điều

Bản đồ đến STO