video

Video lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện STO

Video đang cập nhật

Video đang cập nhật

Cảm ơn bác sĩ Lê Đức Tố ..

Bệnh nhân khoa khoa Chấn Thương Chỉnh Hình cảm ơn bác sĩ Lê Đức Tố đã điều trị hết lòng, tận tụy, đầy tinh thần trách nhiệm.

Cảm ơn bác sĩ Lê Đức Tố ..

Bệnh nhân khoa khoa Chấn Thương Chỉnh Hình cảm ơn bác sĩ Lê Đức Tố đã điều trị hết lòng, tận tụy, đầy tinh thần trách nhiệm.

Cảm ơn bác sĩ Lê Đức Tố ..

Bệnh nhân khoa khoa Chấn Thương Chỉnh Hình cảm ơn bác sĩ Lê Đức Tố đã điều trị hết lòng, tận tụy, đầy tinh thần trách nhiệm.